Jaký křesťan tu vyhovuje?

úterý 28. červenec 2009 19:08

Zbyněk Petráček si v dnešních Lidovkách neodpustil kopnout do lidovců s tím, že z jejich odporu vůči stavbě mešit v České republice, vyvozuje nekorektní závěry . Ve světě podle Petráčka prý lidovcům nevadí muslim, který se "cpe bůčkem a zalévá to pivem či vínem". Vtipné mi to moc nepřipadá, ale účelu bylo dosaženo...

Nemám mu to za zlé. Problémem nejenom pana Petráčka je totiž fakt, že doposud nepoznal ten zásadní rozdíl, který je nejenom mezi křesťanstvím a islámem, ale i mezi "pravým" křesťanstvím a ostatními náboženstvími. Bohužel tento rozdíl nechápou ani mnozí tzv. křesťané.

Jeden, dnes už zesnulý předseda vlády jistého státu, prohlásil před novináři: "Narodil jsem se jako křesťan, pravděpodobně zemřu jako takový. Mezi tím...?"

Bezpochyby chtěl říci, že se narodil v rodině s křesťanskou činností, byl pokřtěn a u příležitosti jeho pohřbu bude opět náboženský obřad. Mezi těmito dvěma událostmi nicméně bude žít tak, jak se mu líbí...

Není toto způsob života mnoha lidí v našich zemích, které si říkají křesťanské? Ale co to vůbec znamená být "pravým" křesťanem?

Obraťme se k Bibli, k Božímu slovu. Nikde tam nečtu, že by člověk byl křesťanem proto, že to nějak zdědil, nebo že žije v křesťanské kultuře, nebo že se jím stane tím, že je po narození pokřtěn, že se účastní náboženských bohoslužeb, ba ani tím, že vede bezúhonný život. Být skutečným křesťanem totiž znamená být učedníkem Ježíše Krista.

Abychom se jím stali, je zapotřebí splnit dvě nutné podmínky. Nejdříve musím uznat, že Ježíš Kristus je Boží syn, který zemřel na kříži kvůli mým hříchům, a za druhé musím věřit, že Jeho smrt a vzkříšení mne smířilo s naším nebeským Otcem. To je duchovní narození a počátek nového života, osobního vztahu k Bohu, který z každého z nás dělá "nové stvoření". Osobu, která nalezla ten pravý smysl života.

Jestliže však ještě nemáte toto přesvědčení, tuto víru, proste Boha, aby ji nechal zrodit i ve vašem srdci. Takovou modlitbu, vyslovenou v upřímnosti, Bůh vyslyší.

Co se týče mne, nesnáším bůček a jsem rád, že v Kutné Hoře zatím žádná mešita nestojí. A doufám, že nikdy stát nebude.
Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)