Světská sláva polní tráva

pátek 26. červen 2009 10:00

Všichni lidé jsou hnáni velkou touhou po životním štěstí. Každý hledá svůj vlastní recept, jak být šťastný a spokojený, jak najít smysl a plnost svého života. Hledal ho sám velký Elvis, hledal ho Lennon, Matuška a v neposlední řadě i slavný král popu  Michael Jackson. I on se už ocitl na konci své životní cesty a určitě nečekal, že ta jeho hodina pravdy přijde tak brzy.

Jsem přesvědčen, že po celý svůj relativně krátký život Michael hledal smysl svého života. Jeho životní osudy včetně jeho údajné konverze k islámu o tom svědčí, avšak i v jeho případě se naplnilo přísloví "Světská sláva = polní tráva".

Nikdo z nás neví, kolik času nám zbývá, a je třeba vědět, zda-li jsem šel po té správné cestě nebo jestli jsem byl pouze na jedné z těch mnoha bludných. Cesty jsou různé a některé i hrůzné.

Cesta ateisty...
Ateista potlačuje svou vnitřní intuici o existenci "někoho nad námi".  Ve svém životě klade důraz jen na materiální hodnoty a tělesné prožitky. Opírá se o vědecké hypotézy a nepřipouští možnou existenci duchovního světa. Vyznává materialistický pohled na svět, je o něm nakonec tak hluboce přesvědčen, že se pro něho stává vírou.

Cesta humanisty...
Takový člověk se raduje z krásy přírody a ze sil, které v ní působí. Obdivuje člověka a krásu, kterou vytvořil. Uctívá stvoření a povyšuje ho tak na úroveň boha. Věří, že člověk je v podstatě dobrý a schopný vyřešit všechny problémy světa. Osobního Boha, který mu chce pomoci, nepotřebuje.

Cesta esoterika...
Pro takového člověka je Bůh a Kristus jen neosobní "kosmickou silou", která se dá určitými meditačními praktikami kdykoli načerpat. Důvěřuje horoskopům a předmětům, ktré mu mají přinést štěstí (drahokamy, magnetické náramky atd.) Ve svém důsledku se však dostává pod nebezpečný vliv okultních sil.

Cesta náboženského člověka...
Náboženský člověk je stoupencem svého náboženství a snaží se žít svůj život podle Božích přikázání. Ale čím vážněji a přesněji to bere s Božími přikázáními, tím více pozoruje, že není schopen je dodržovat. O to víc se namáhá a snaží udělat víc dobrých skutků, aby tak mohl své hříchy, svůj dluh vůči Bohu vyrovnat. Snaží se, aby si cestu do nebe zasloužil ze své vlastní síly. A to není možné!

Cesta agnostika...
Agnostici v zásadě popírají jakoukoli možnost poznání. Pro ně jsou nejdůležitější věci na světě: zdraví, rodina, zaměstnání a blahobyt. A Bůh? Nelze ho ani dokázat, ani vyvrátit. Nepřipadá jim proto důležité, aby teď o něm přemýšleli. Momentálně na takové věci nemají čas! Snad někdy později... Ale pak bývá většinou pozdě!

Jak je z výše uvedeného vidět, lidé si při hledání štěstí volí různé cesty, ale většina stejně nakonec zjišťuje, že jen zoufale bloudí. Víš, na které cestě se nacházíš? Jsi přesvědčen, že Tvoje cesta je ta pravá?

Bible hovoří jen o jedné cestě, která dává opravdový smysluplný život. Tou cestou je Ježíš Kristus - Boží syn. On sám říká: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Janovo evangelium 14,6). Je to cesta, která vede do nebe, do věčné radosti a pokoje.

Ostatní cesty, i když se v nich cítíme spokojeni, jsou bludné. Vedou do temnoty a věčného zatracení. Jestli na nich setrváš, dojde na konci Tvého života k trpkému probuzení. Proč? Protože mysl každého člověka je zatemněna hříchem a včas nerozezná svůj omyl.

Ježíš naši beznadějnou situaci vyřešil, když svou smrtí na kříži všechny naše hříchy vymazal. Své božství a svou opravdovost dokázal tím, že nezůstal v hrobě, ale zvítězil nad smrtí. On je tou jedinou cestou, která vede k Bohu. Ježíš Tě chce právě dnes vyzvat, abys opustil bludné cesty svého života a vydal se na cestu za Ním...

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)