Mlčení ničemu neprospěje

sobota 20. prosinec 2014 17:21

Bylo by hezké, kdyby Vánoce byly skutečně svátky míru a pokoje, ale není tomu tak.

Křesťané tvoří na jedné straně největší náboženství na světě s více než 2,2 mld. věřících, současně však představuje také celosvětově nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinu. Nejhorším pronásledováním přitom trpí v muslimských zemích a nejakutnější situace je momentálně v Sýrii a Iráku. 

Nejsem určitě sám, kdo si klade otázku, proč západní křesťané se důrazněji nezasazují za své bratry v muslimských zemích. Tuto otázku často kladou i Židé, kteří se z holocaustu poučili a vědí, k čemu může vést mlčení. V době holocaustu byli skutečně někteří američtí Židé přesvědčeni, že větší tlak na prezidenta Roosevelta, aby zastavil nacistickou genocidu, by moh osud Židů v Evropě ještě zhoršit. Dnes víme, že to byl nesprávný předpoklad a neměli bychom se stejné chyby dopustit v případě křesťanů z Blízkého východu. Pro ně už nemůže nastat horší utrpení než to, které jim působí ISIS, al-Káida, Boko Hara a další džihádistické organizace. 

Měli bychom se od Židů poučit. Mlčení ničemu neprospěje! Musíme se našich bratrů zastat.  Modleme se za křesťany na Blízkém východě a nemlčme. Proto píši v tomto adventním čase i tyto řádky. Toto krveprolití musí být zastaveno!

Nechci vám kazit vaši "vánoční pohodu", ale je třeba si uvědomit, že ten náš klídek a pohodička, který zažíváme tady v Evropě nemusí mít dlouhého trvání.

Islámská víra dělí svět na dva tábory. Na dům války (Dar al-Harb) a dům míru Dar al-Islam). Podle této doktríny musí každé území, které muslimové v historii dobyli a na němž zavedli právo šaría, zůstat navěky pod vládou islámu. Zbytek světa zůstává oblastí války (džihád), která musí být pro islám získána. 

Muslimové po staletí učí, že jejich náboženství je nadřazené křesťanům a židům, a mají tedy přirozené právo jim vládnout. Právě tato představa vyvolává v moderní době obtíže, když mají muslimové přijmout demokratické myšlenky rovnosti a práv menšin.

Ateistům je ale jasné, že příčinou všeho zla je náboženství, jenže komunismus a socialimus je taky cestou do pekel. 

Takže já vám drazí čtenáři přeji v rámci možností příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a požehnaný rok 2015. 

 

PS Na obrázku z dnešního dopoledne  jsem pro vás zvěčnil "Čáslavský betlém"

 Caslav20122014.jpg

 

 

 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)