Novodobá cenzura?

neděle 8. červen 2014 09:40

Ráno jsem si pustil ke snídani rádio a dozvěděl jsem se, že dnes slavíme Mezinárodní den oceánů. Tak jsem se podíval do kalendáře a zjistil jsem, že je Medarda. 

Nikde ani zmínka o tom, že je dnes "svatodušní neděle". O "svatodušním pondělí" nemluvě. Že by v tom byl nějaký úmysl? Nejsem příznivcem konspiračních teorií, ale kladu si otázku, proč zrovna včera večer uvedla televize Nova film Šifra mistra Leonarda. Určitě to není náhoda. Ono všechno souvisí se vším.

Takže trocha osvěty pro čtenáře, kteří netuší co to vlastně ta "Svatodušní neděle" znamená: Letnice (též Seslání Ducha Svatého neboli Svatodušní svátky) označují pohyblivý křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích po Nanebevstoupení Páně. První den Letnic připadá vždy na neděli, den poté se slaví druhý den Letnic, Svatodušní pondělí. Svátek Letnic se v křesťanství vztahuje k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání. 

Jinak co se týče Medarda, tak to letos nevypadá, že by se měla naplnit pranostika "Medardova kápě - 40 dní kape" 

Co se týče mne, nehodlám dnes slavit Mezinárodní den oceánů, ale budeme v rodinném kruhu slavit narozeniny mladšího syna Tomáše. Zítra mu bude 24 let. Všechno nejlepší Tome !!!!

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)