Černá díra ve zdravotnictví

pátek 28. únor 2014 19:01

aneb výzva k rezignaci ministra zdravotnictví České republiky MUDr. Svatopluka Němečka.

Asi moc lidí nesledovalo v pondělí večer na ČT1 pořad Reportéři, kde vyšly najevo alarmující skutečnosti. Kdo to neviděl, má možnost to zhlédnout zde. Je to fakt síla v tom negativním slova smyslu.

V této souvislosti si dovolím publikovat stanovisko Konzervativní strany, které bych klidně i podepsal:

Konzervativní strana na základě skutečností uvedených v televizním pořadu „Reportéři ČT" odvysílaném Českou televizí v pondělí 24.2.2014 vyzývá ministra zdravotnictví České republiky k okamžité rezignaci, případně předsedu České vlády k jeho neprodlenému odvolání.

Novináři ve své reportáži velmi precizně prokázali, že současný šéf uvedeného ministerstva, Svatopluk Němeček, je jako bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě odpovědný za velmi předražený nákup důležitého zdravotnického zařízení pro léčení nádorových onemocnění. Podle uvedených zjištění byl přístroj vyráběný v USA v cenách 60 až 70 milionů Kč zakoupen přes dvě vzájemně spřízněné firmy za částku kolem 200 milionů Kč.

Máme zato, že ministerskou funkci nemůže zastávat osoba, která adekvátně nezvládne nákup ani jednoho, byť enormně důležitého, zařízení.

S ohledem na vzniklou mnohamilionovou škodu vyzýváme orgány státní správy, policii a justici, aby po odpovědných osobách vyžadovaly v této věci naplnění hmotné a trestní odpovědnosti.

Dále vyzýváme Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby přijaly taková opatření, která by v podobných případech nákupu drahých technologií stanovila povinnost veřejně-právního investora zjišťovat ceny požadované jejich výrobcem, a stanovila maximálně možnou marži pro případné zprostředkovatele.

Činíme tak zejména s ohledem na těžce nemocné děti a dospělé občany naší země, na jejichž léčení či rehabilitace, v důsledku podobných obchodů, nezbývají ve zdravotnickém systému prostředky a musí spoléhat na dobročinné sponzorské dary.

Činíme tak s ohledem na jiné zaměstnance státu, obcí, či pracujících v soukromé sféře, kteří se dopustili mnohem triviálnějších chyb a musí za svá rozhodnutí nést patřičné následky.

Za Konzervativní stranu

Josef Bílek

předseda

 

A co si o tom myslíte vy milí čtenáři? Těším se na vaši diskuzi

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)