Věříte ve vzkříšení?

neděle 16. únor 2014 09:30

Česká ekonomika rostla nejrychleji za 7 let a růst prý bude pokračovat. To podle MF Dnes naznačují odhady ČSÚ.

Palcový titulek "Vzkříšení" v sobotních novinách mne zaujal,  protože mi přišlo na mysl, že Vánoce už jsou za námi a teď se už můžeme těšit na Velikonoce. Dovedu si však představit, že o Velikonocích se světská média nebudou moc věnovat velikonočním událostem.

Co se týče čísel, které nám jsou předkládána institucemi jako jsou Český statistický úřad, Česká národní banka nebo Ministerstvo financí, beru je se značnou rezervou. V jedné písničce se zpívá "statistika nuda je, má však cenné údaje...", ale neměli bychom je přeceňovat. Znáte určitě výrok "Nevěřím žádné statistice, kterou jsem si sám nezfalšoval". To neřekl Winston Churchill, jak se traduje, nýbrž tento podvržený výrok šířil sám mistr propagandy Joseph Goebbels.

Osobně svou naději nevkládám do růstu HDP, ale stavím ji na křesťanské víře ve vzkříšeného Ježíše. Křesťanství, pokud je vyznáváním Ježíše z Nazareta jako živého a působícího Krista, začíná Velikonocemi. Bez Velikonoc není evangelium, ani jedno vyprávění, žádný list v Novém zákoně! Bez Velikonoc není v křesťanství žádná víra, žádné zvěstování, žádná církev, žádná bohoslužba.

U Ježíše stojí na počátku příběh, který byl ovšem často mytologicky vykládán, pro který ale není umírání a klíčení zrna východiskem, ale obrazem. Pro křesťanskou víru není rozhodující, že zde někdo vstal z mrtvých jako předobraz pro všechny smrtelné. Rozhodující je, že právě ten, který byl ukřižován, byl vzkříšen! Zvěst o vzkříšení totiž ukazuje to, co se vůbec neočekávalo. Že tento Ukřižovaný měl navzdory všemu pravdu!

Nejsem určitě sám, kdo věří, že síla evangelia Ježíše Krista se v církvi neustále projevuje silněji než veškerá lidská neschopnost a povrchnost, než naše vlastní setrvačnost, pošetilost, rezignace. V následování Ježíše Krista totiž může člověk v dnešním světě opravdově lidsky žít, jednat, trpět a umřít. Ve štěstí a neštěstí, v životě a smrti ochraňován Bohem a pomáhající lidem.

Na otázku proč být křesťanem se dá odpovědět stručně a jasně: Abychom byli opravdovými lidmi!

 

PS Tento způsob zimy je poněkud zvláštní. A protože zima už asi skončila, tak jsem včera zahájil novou sezónu. V Bohdanči u Pardubic

Bohdanec.jpg

JB001.jpg

 

 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)