Čiňte pokání a věřte evangeliu

sobota 14. prosinec 2013 14:55

Chce-li člověk přijít k Bohu, musí se vzdát své osobnosti nebo se nechat vtěsnat do formy některého náboženství nebo dokonce sekty?

Ne, ne, ne. Ježíš Kristu se se vším důrazem obrátil proti všem násilným formám  a tradicím. Káral náboženské vůdce Své doby, kteří svými předpisy bránili lidem přijít k Bohu. Kromě toho, jak by Bůh, jenž stvořil lidi s tak rozmanitými charaktery, nedbal na tyto rozdílnosti?

Každý může přijít k Bohu takový, jaký je. Ne proto, aby nalezl nějaké náboženství, nýbrž živý vztah k Němu. Křesťanská víra také není nějaká sbírka pouček, nýbrž Boží zjevení v Jeho Synu Ježíši Kristu. Skrze Jeho život, Jeho smrt a Jeho vzkříšení. Boží Syn přišel, aby nám oznámil Boha v Jeho lásce. 

Člověk může dbát náboženských forem a zároveň být duchovně mrtvý. Jen víra v Ježíše Krista znamená osvobození a skutečný život, který je volně nabízen.

Tato víra nespočívá na naivitě nebo důvěřivosti. Ten, kdo věří v Krista, přijímá biblické poselství, protože jím k nám mluví Bůh sám. Pravá víra tedy nemá nic společného s pověrou nebo blouzněním, nýbrž kráčí ruku v ruce s bdělým a myslícím duchem. Vždyť by také nikomu nepomohlo, když by věřil čemukoli, nýbrž záleží na tom, abychom věřili Bohu samému a poslouchali Ho.

Když Ježíš diskutoval s farizeji a zákoníky řekl jim:  „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!(Marek 7,6-9)

Dnešní blog je reakcí na diskuzi pod mým včerejším blogem  http://beranek.bigbloger.lidovky.cz/c/387635/Hlupaci-kdy-to-pochopite.html

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)