Hlupáci, kdy to pochopíte?

pátek 13. prosinec 2013 20:30

Blaise Pascal, francouzský matematik a fyzik, to vidí jinak než pan Trčálek

Kromě jiného řekl: "Člověk je zjevně stvořen, aby myslel. To je celá jeho důstojnost a celá jeho zásluha. A celá jeho povinnost je, aby myslel správně. Nyní ale pořádek myšlení vyžaduje, abychom začali se sebou samými. se svým Stvořitelem a svým cílem" 

Jsou to pozoruhodná slova tohoto velkého myslitele, se kterým se nemohu a nechci srovnávat už jenom proto, že matika a fyzika nikdy nepatřily k mým oblíbeným předmětům. Pravý opak byl pravdou. Nicméně věřím, že bychom si spolu hodně rozuměli. Určitě víc než s panem Trčálkem o jehož duševním zdraví začínám pochybovat.

Základem slova a skutků člověka jsou jeho myšlenky. Bible označuje místo rozhodování u člověka jako "srdce". A myšlenky našeho srdce nás činí tím, čím jsme.

Lidé kolem nás mohou pozorovat jen naše konání a slova. Bůh však vidí původ a zdroje, z nichž naše jednání vychází. Zná nejskrytější pohnutky našeho konání. A tak Bůh ví také o nejtemnějších věcech našeho života. Přesto nás miluje a chce nám prokázat dobrotivost. Naše hříchy musí kárat a odsoudit, ale miluje nás, ačkoli jsme hříšníci.

K dlouhodobým následkům hříchu v našem životě může náležet to, že jsme stísněni a ochromeni myšlenkami nedůvěry, úzkosti, lži nebo nenávisti. Od této tísně nás Bůh chce osvobodit. Když Ježíše Krista, Jeho Syna, přijmeme vírou do svého života. Bůh nám dává osvobození a zcela nový život. Pak naše myšlenky budou Božím Duchem pozitivně změněny a náš život bude moci určovat láska k Bohu a k bližnímu, lidem, kteří jsou kolem nás, stejně jako láska ke všemu dobrému.

Včera večer mne zaujaly verše 94. žalmu, kde je psáno: "Uvažujte, vy tupci z lidu. Hlupáci, kdy to pochopíte?" a v této souvislosti jsem měl o čem před spaním přemýšlet. Dnes jsem si na tento verš vzpomněl, když jsem viděl poslední příspěvky bigblogera KT.

Přeji všem čtenářům včetně pana Trčálka pokojný adventní čas

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)