Co je spravedlnost?

neděle 24. listopad 2013 14:44

Zdánlivě jednoduchá otázka, ale v praxi mají lidé se spravedlností potíže.

Vždyť je přece tolik pojetí spravedlnosti. Stačí si přečíst pár diskuzních příspěvků pod tím či oním blogem nebo si pustit třeba nějaký diskuzní pořad v televizi.

Jak je dobré, když žijeme v právním státě a nejsme vydáni na svévoli jednotlivců! Avšak úplná spravedlnost nebude nikdy ani v "právním" státě. "Spravedlnost zůstává nekonečným úkolem" - ideálem.

Na kritiku soudních rozsudků právníci často odpovídali, že mohou použít jen platné právo; při hledání vlastní spravedlnosti musí člověk hledět vzhůru. A tím neměli na mysli ústavní soud, nýbrž tu "nejvyšší instanci", která stojí nade vším.

Záleží na tomto pohledu "vzhůru", kde vládne spravedlivý Bůh. Lidé namítají, že Bůh se nestará o všechnu nespravedlnost na zemi. A skutečně, ta chvíle, kdy Jeho soudy postihnou zemi, ještě nenadešla. Bůh dává lidem ještě příležitost k obrácení; avšak Jeho soudy přijdou.

V této souvislosti mi dnes přišel na mysl tento verš:

"... když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti" (Izajáš 26,9)


Prvotním impulsem k napsání dnešního blogu byla informace o tom, že Krejčíř už je za mřížemi. České policii sice v roce 2005 utekl, ale ta jihoafrická už ho dostala. Nicméně si dovedu představit, že jeho právníci udělají všechno možné i nemožné, aby ho z toho vysekali. Jestli se jim to povede nebo nepovede nevím. Jedno však vím jistě. Té Boží spravedlnosti zcela určitě neunikne. Nikdo z nás. 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)