Setkání x-tého druhu aneb další blud římskokatolické církve

úterý 20. květen 2008 20:52

V dnešních Lidovkách napsal novinář Pavel Máša zajímavý článek s názvem „Mimozemšťané u bran Vatikánu“, který zcela jasně ukazuje, že katolická církev vede své ovečky do záhuby...

Vypadá to totiž, že po mariánském kultu přijde na řadu i uctívání mimozemšťanů. Není to ale nic překvapivého vzhledem k tomu, že s Darwinovou evoluční teorií většina liberálních kněží už dávno nemá problém. Jestliže totiž život na Zemi povstal náhodou, potom mohl klidně povstat také jinde…

Robert Jastrow (bývalý ředitel Goddardova Ústavu pro Studie Vesmíru) předpokládá, že některé inteligence (ETI) se mohly vyvinout tak daleko za člověka, jako je člověk za červem.... Jejich neuvěřitelné síly by z nich učinily v očích člověka bohy, před kterým by člověk padl na zem a uctíval je… Pakliže tedy, tito nás jednou objeví, budou přátelští? Taková otázka by měla každého evolucionistu vyděsit. Bývalý prezident USA Reagan kdysi navrhl, že taková přímá hrozba by mohla spojit všechny obyvatele Země za účelem vzájemné obrany. Ovšem každý tvor, schopný cestovat tak úžasné vzdálenosti, by byl tak daleko nad námi, že by jakákoliv obrana byla nemožná. A tím se známý film „Independence Day,“ kde se pozemšťané brání invazi z vesmíru stává fraškou...

Proč by takové vysoce vyvinuté bytosti měli s námi - „červy“ - jednat jinak než podle jejich sobeckých zájmů? Není žádná evidence, že evoluce produkuje laskavost - i v těch nejvyšších formách, ale právě opak! Jakýkoliv druh nepřežívá příliš dlouho tím, že jedná milosrdně s druhými. Tito ETI by - pravděpodobně byli ještě více egocentričtí, než my! Jistě, mohli by si z nás ponechat jako domácí „miláčky“ nebo otroky, ale jejich roboti by jistě byli mnohem výkonnější s menší údržbou - tak k čemu udržovat lidskou rasu?

 Že se život mohl vyvinout náhodou kdekoliv, je ale matematická nemožnost a směle můžeme prohlásit, že evoluce je podvod!!! Pakliže inteligentní život (jako je na Zemi) někde existuje, byl stvořený Bohem k nějakému účelu. Jistě, Bůh mohl vytvořit inteligentní život na jiných planetách, ale Bible učí jasně, že tak neučinil. Každá část Písma vypráví o tom, že Boží plán pro celý vesmír a pro celou věčnost se týká planety Země! Satan přišel na tuto Zemi, aby rozšířil svou vzpouru. Zároveň také na tuto Zemi přišel Kristus, aby zemřel za lidský hřích a tím na kříži porazil Satana. Bible učí, že Kristus zemřel pouze jednou - na Zemi, jako člověk. A tudíž je usmíření s Bohem pouze pro člověka. Neexistuje vykoupení pro žádné jiné bytosti. Kristova oběť nemohla být opakována na žádné jiné planetě právě tak, jako nemohla být opakována a opakována v katolické „oběti mše,“ jak tvrdí Řím. Bible prohlašuje: „...ale jednou pro vždy dal svou krev za naše věčné vykoupení - ... a objevil se ke konci světa, aby svou obětí sňal hřích .... protože jednou obětí zdokonalil navždy ty, které posvěcuje.... Není již žádná oběť za hřích. (Židům 9,12, 26; 10,12,14,18)

Že by i jiné bytosti měly svého spasitele, který by za ně zemřel na nějaké vzdálené planetě, je totální kontradikce všeho, co Bible učí...

Je ale zcela možné, že UFO a víra v ETI může hrát důležitou roli v přesvědčení lidstva, aby následovalo Antikrista. Pochopitelně - kdyby se podařily kontakty s „přátelskými“ ETI, které by nabídly své „božské“ síly pro dobro lidstva, který pozemský vůdce by takovou příležitost nevyužil? A opět, jaká příležitost pro démony! Jaké omezení mají satanické „síly, znamení a lživé zázraky“ z 2. Tesalonským 2,9 nevíme, ale úkazy budou dostatečně přesvědčivé a celý svět bude uctívat Antikrista jako „Boha.“ (Zjevení 13,8). A skutečnost, že lidstvo je otevřené pro kontakt, rady a pomoc od ETI - i od těch nefyzických, kteří mohou být pouze démoni - staví kulisy pro to „aby uvěřili lži...“ (2. Tesalonským 2,11).

Od samého počátku v zahradě Edenu, satan komunikoval lidem neměnnou lež, ve snaze zabránit, aby uvěřili v Krista a nedostali Jeho milost, kterou On zdarma nabízí. Ideje o evoluci a o životě na dalších planetách tento cíl ještě více propagují. Navíc, zprávy přicházející od údajných ET jsou stejné, jako ty, které přicházejí v jógínskem transu, pod hypnózou, pomocí drog, od médií v seancích a i pomocí jiných pozměněných stavech vědomí. „Kontakty“ s UFO či údajnými ETI, jsou okultní povahy a zahrnují stavy pozměněného vědomí, při kterém je klam nejsilnější.

 Kontakty s UFO, komunikace s ETI a netělesnými bytostmi, zážitky z tak zvané klinické smrti - to všechno je v kontradikci s Božím Slovem. Ano, popřít Boží Slovo a evangelium Ježíše Krista je jejich zřejmým účelem. Pouze Ježíš Kristus přišel sám z nebe, aby nám řekl o „domě Otce, kde je mnoho příbytků“ (Jan 14:1-3). On sám se vrátil zpět z mrtvých, aby nám řekl pravdu. Uděláme dobře, budeme-li poslouchat Jeho Slovo...   
Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)