Nebe nebo peklo?

sobota 13. červenec 2013 21:33

Když o tom začnu mluvit nebo psát, reakce na sebe nenechají dlouho čekat.

Většinou přijde námitka nebo otázka: "Copak něco takového existuje?" Já věřím, že ano. Bible totiž neponechává žádnou pochybnost o tom, že tyto dva světy existují. Dále ukazuje, že Bůh je příliš svatý, než aby mohl hříšníky  trpět u sebe v nebi. Při tomto úhlu pohledu by muselo nebe zůstat prázdné, protože kdo z nás může o sobě tvrdit, že je bez hříchu?

Kam tedy s našimi vinami? Protože Bůh je příliš svatý, než aby hleděl na hřích, soudil ho na Svém Synu Ježíši Kristu. Bůh je připraven nám odpustit naše hříchy, když Mu je s lítostí vyznáme. To je milost!

Když Bible mluví o nebi a o pekle, objasňuje, že jednou budeme na jednom nebo druhém z těchto míst. Kde budem trávit věčnost, to ale závisí na tom, jak jsme se rozhodli. Buď pro Ježíše Krista nebo proti Němu.

Rozhodnout se pro Krista znamená: 

  • přijmout vírou Jeho nabídku spasení;
  • uznat Jeho odpuštění, ale také to, že On je Pán.

Nerozhodnout se pro Něho znamená:

  • odmítnout Jeho nabídku spasení a Jeho milost;
  • ignorovat Jeho odpuštění a odmítnout Jeho vládu

Kdo si to chce a může dovolit vzhledem k věčnosti?

 

K těmto řádkům mne dnes motivoval jeden "nevěřící" ale hledající známý, který se mi svěřil, že od něho utekla manželka s dětmi k jeho rozvedenému bratranci. A jemu se zhroutil svět. Mluvili jsme spolu o smyslu života, o pokání, o Bohu a také o tom, že tento pozemský život je pouze přípravou na věčnost. 

Bible je konečné měřítko celého života a proto by měla být pro každého křesťana jediným zdrojem autority a dostatečnosti. Že tomu tak není, je smutným faktem současnosti, ale to nemění nic na skutečnosti, že Ježíš Kristus řekl: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst." (Matouš 4,4)

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)