Vzkříšení není žádná pohádka

neděle 31. březen 2013 15:55

S faktem Ježíšova zmrtvýchvstání stojí a padá naše víra. Potvrzuje to i apoštol Pavel: "Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých,pak je naše zvěstování prázdné… Ale on z mrtvých vstal!" 

Apoštolové a evangelisté si Ježíšovo vzkříšení nevymysleli i když tomu mnozí věří...

Zkusme si představit jednu věc: Představme si, že by žádný Ježíš neexistoval, že by žádný Ježíš nevstal z mrtvých. A představme si, že my bychom byli podvodníci, kteří by za každou cenu chtěli světem šířit nějaké učení o supermanu Ježíši, který by vlastně ani neexistoval. Jak bychom to podávali? Asi bychom se snažili lidem představit Krista jako supermana, který to všem „natře“ a všechny „setře“ a který je nepolapitelný, a sebe jakožto hlasatele této zvěsti bychom prezentovali jako naprosto spolehlivé učedníky, na které se tento superman mohl vždycky spolehnout a kteří to teď lidem „natřou“ v jeho jménu. A pokud by přece jen tento superman Kristus na tom kříži skončil, tak bychom asi líčili, jak jsme byli u toho, jak vstával z mrtvých a jak vyfackoval stráže a jak si to vyřídil s Pilátem a s Herodem a se svými vrahy, líčili bychom, jak my všichni jsme byli v mystickém očekávání jeho vzkříšení, s jakými ovacemi jsme vítali jeho vzkříšení… A hlavně: Kdyby nám šlo o „kejhák“, tak bychom ty svoje výmysly hodně rychle odvolali. 

Jenže evangelium je úplně jiné. Žádné znaky falešné propagandy, která za každou cenu musí být tak bombastická, že ji všichni hned přijmou. Evangelium líčí nejen mocné slova a činy Ježíšovy, ale ukazuje Krista jak je unavený, jak trpí úzkostí, jak pláče, jak má žízeň. I sebe apoštolové líčí popravdě.  Mluví i o svých chybách. O tom, jak jeden zapřel, druhý zradil, ostatní se rozprchli, mluví o tom, jak se hádali, který z nich je větší. Nezakrývají svoje chyby. 

Dokonce ani nijak bombasticky nelíčí Ježíšovo zmrtvýchvstání. Neříkají: „My jsme byli u toho.“ Vydávají svědectví, že našli jenom prázdný hrob. Ani nepopisují žádné svoje mystické očekávání Ježíšova vzkříšení. Právě naopak. Popisují svoje pochybnosti. 

Ježíšovi dalo hodně práce než apoštoly o svém zmrtvýchvstání přesvědčil. Ale když je přesvědčil, tak potom jdou do světa a hlásají. Těžko si představit, že by ten ustrašený hlouček rybářů, který utekl od kříže, se najednou postavil proti celému světu, kdyby neměl osobní zkušenost s vzkříšeným Kristem. Těžko si představit, že by za to učení položili život, kdyby věděli, že to všechno jsou jenom jejich výmysly. 

Není to pohádka, není to legenda. I rozumové argumenty to ukazují. A pak samozřejmě naše osobní zkušenosti s živým Kristem. Ne každý tuto osobní zkušenost má a je smutné, že mnozí faráři a studování teologové v  Ježíšovo reálné vzkříšení nevěří, ale o tom psát nechci. To je jejich problém, ale je mi líto těch, kteří jim naslouchají, protože jak to asi může dopadnout, když slepý vede slepé

Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je naše víra, marné je naše hlásání. Ale on z mrtvých vstal. A jeho vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení...Není-li vzkříšení mrtvých, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra, a my jsme se také stali falešnými Božími svědky - vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeliMáme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus vstal z mrtvých (1. Korintským 15,13-20)

 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)