Reinkarnace a vzkříšení nejdou dohromady

čtvrtek 28. březen 2013 19:28

Velikonoce jsou svátky jara tvrdí ateisté. Nic proti tomu. Byl bych tomu rád, ale zatím je jaro v nedohlednu. Pro mne je ale mnohem důležitější duchovní rozměr těchto svátků...

Velká část lidstva věří v "reinkarnaci", tedy v učení, že duše člověka se po smrti opět zjeví na zemi v jiném těle. 

Tato víra je skutečně stará a patří k základům hinduismu, budhismu a jiných východních náboženství. Poměrně nové je však to, že i v západních zemích je relativně populární. Někteří si dokonce myslí, že je slučitelná s biblickou vírou ve vzkříšení. 

Ve skutečnosti ale stojí tento názor naprosto proti učení Bible. Tím, že učení o putování duše předpokládá návrat do stále nových existencí, klame lidi vzhledem ke konečné platnosti smrti. A protože  považuje tento návrat za očišťující cestu, vychází ze sebevykoupení člověka.

Ve skutečnosti jen Bůh sám může učinit závazná sdělení ohledně určení člověka po smrti a o cestě vykoupení. A Bůh to ve Svém Slově učinil. Bible jasně učí, že všichni lidé pro své hříchy zasluhují věčné odsouzení. Ale skrze Ježíše Krista, jenž ve své smrti zástupně nesl Boží trest, nabízí Bůh nyní všem lidem vykoupení. Ti, kdo Ho přijmou, jsou od svých hříchů očištěni, dostávají věčný život a jsou Bohem přijati jako Jeho děti. Jdou vstříct slávě nebe, svému věčnému určení.

Není zde tedy nic společného mezi učením o reinkarnaci a biblickým svědectví o vzkříšení.

Přeji vám i vašim blízkým příjemné prožití velikonočních svátků bez ohledu na počasí...

 

Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás

(Bible, Římanům 8,34)

nebe.jpg

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)