Správná pomoc

neděle 9. září 2012 20:56

Jen málokdo chápe, proč Ježíš Kristus vlastně zemřel. Potřebuje-li člověk jenom soucit, je kříž Ježíše Krista naprosto zbytečný. Svět však nepotřebuje jen "víc lásky", ale zásadní operaci.

"Když se setkáte s někým, kdo je duchovně ztracen, vzpomeňte si na Ježíše Krista na kříži. Kdyby se ten člověk mohl dostat k Bohu nějakou jinou cestou, nebylo by Kristova kříže třeba. Pokud si myslíte, že duchovně mrtvým lidem můžete pomoci svým soucitem a pochopením, zrazujete Ježíše Krista. Vy sami k němu musíte mít správný vztah a obětovat svůj život pro druhé jako On - jinak než lidé, kteří Boha přehlížejí.  Dnešnímu náboženství jde hlavně o službu, která je lidem příjemná a vyhýbá se konfrontaci.

Pro nás však tím hlavním musí být zvěstování Ježíše Krista ukřižovaného - vždy jej vyvyšovat (viz. 1. Korintským 2,2). Víra, která nemá pevné základy v Kristově kříži, bude lidi od Boha odvádět. Věří-li služebník v Ježíše Krista a Kristovo vykoupení je pro něj realitou, uvedou jeho slova lidi do pohybu. Je nesmírně důležité, aby jeho vlastní vztah k Ježíši Kristu byl pevný a rostl. Jedině na tom záleží, nakolik bude pro Boha užitečný.

Novozákonním povoláním pro služebníka je ukazovat na hřích a zjevovat Ježíše Krista jako Spasitele. Proto nemůže být pokaždé přívětivý a přátelský, ale musí být nesmlouvavý a přímý, jak to vyžaduje ona velká operace. Bůh nás nepovolal k tomu, abychom pronášeli krásná kázání, ale abychom vyvyšovali Krista. Musíme být ochotni druhé lidi zkoumat do stejné hloubky, do jaké Bůh zkoumá nás. Musíme být rozhodnuti beze strachu vyslovit verše z Písma, o kterých cítíme, že v tu pravou chvíli zjevují důležitou pravdu."

Výše uvedené myšlenky pocházejí z pera Oswalda Chamberse, který bývá někdy nazýván evangelikálním mystikem. Kniha, ze které toto zamyšlení pochází, je knihou biblických úvah, plnou svěžích a zásadních myšlenek, přestože její autor už dávno nežije. Narodil se totiž v roce 1874 a zemřel 15. listopadu 1917 po operaci slepého střeva. Ačkoli napsal pouze jedinou knihu (Baffled to Fight Better), jeho jméno nese víc než 30 titulů. S jedinou výjimkou této knihy je sestavila paní Chambersová, soudní stenografka, z doslovných rukopisných záznamů jeho kázání, které zapsala během sedmi let manželství. 

"To nejlepší pro Jeho slávu" ("My Utmost for  His Highest") se ve Spojených státech stále vydává od roku 1935 a stala se ve svém žánru klasickým dílem. V Česku vyšla v roce 1997 a pro mne osobně je po Bibli druhou nejoblíbenější knihou. Mám ji na nočním stolku a každý večer si z ní přečtu jedno zamyšlení. Kniha jich obsahuje 365. Na každý den jedno.

Můj dnešní blog je nejenom reakcí na blogy pánů Šupy a Trčálka, ale především na nenávistné anonymní diskuzní příspěvky, kteří mi nadávají do fanatiků, přestože nikomu z nich jsem nikdy nic zlého neučinil.

Modlím se, aby výše uvedené myšlenky byly k vašemu užitku a především k Jeho slávě. Bůh vám žehnej...

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)