Edward Owen: Židovské hřbitovy ve střední a východní Evropě

pátek 1. červen 2012 15:38

Asi tak před měsícem jsem byl pozván na vernisáž  fotografa Edwarda Owena, ale neměl jsem čas o tom poreferovat dříve. Tímto se to pokusím napravit.

Výstava  „Židovské hřbitovy ve střední a východní Evropě" proběhla v "Úvalské galerii" ve dnech 3. až 5. května 2012.

Téma, které si  Owen zvolil, se vymyká z obvyklých námětů fotografických prací. Nebylo však vybráno nahodile. Autor snímků, střídavě pobývající v České republice a ve Spojených státech, se zabývá otázkami judaismu řadu let. Podílel se mimo jiné na obsahu několika obrazových publikací, které se věnují židovské tematice, a vytvořil návrh expozice v Muzeu holocaustu ve Washingtonu.

Snímky, představené na úvalské výstavě, vznikaly v průběhu několika let na hřbitovech v Praze, Budapešti a Varšavě. Fotografie nás přivádějí do míst, kde většinou převládá ticho, občas přerušované závanem větru, šuměním listí stromů nebo ptačím zpěvem. Diváka upoutalo jednotné a baladické ladění celého souboru černobílých prací. Fotografie jsou procítěné a i přes svůj chmurný obsah mají v sobě mnoho lidského. Chladný kámen se stěží rozpoznatelnými nápisy, mnohdy nakloněný, který jakoby hledal poslední oporu, lehce se ho dotýkající rozostřená stébla trávy, mladý strom jako symbol nového života, to vše vytváří dramatické kontrasty, ukazuje dočasnost lidského bytí a vede k zamyšlení o pomíjivosti času. Ve zpracovaném námětu je u každého snímku na první pohled hodně ukryto a až po opakovaném zhlédnutí je možné nalézt mnohé, co předtím uniklo pozornosti. Škoda, že u snímků chyběly popisky s bližšími údaji. Tato drobnost však nemohla zastínit úroveň výstavy jako celku.

Úspěšné zpracování námětu je jistě příslibem do budoucna, že autor bude nadále na rozvoji tématu pokračovat. Zajímavým doplňkem zahájení výstavy byla přednáška PhDr. Lenky Mandové se zaměřením na osudy Židů v Úvalech a okolí. Výstava Edwarda Owena tak patřila mezi ty, z nichž návštěvník odchází s dlouho doznívajícími dojmy.

Poryni.jpg

Tento hřbitov ovšem nefotil Edward Owen. To je pouze ilustrativní foto k tématu. Údajně se jedná o židovský hřbitov někde v Německu.

EdwardOwen.jpg

Tuhle jsem udělal já osobně a na snímku je nezávislý, profesionální fotograf Edward Owen osobně. Momentálně  se už Eddie nenachází na území České republiky, ale fotí někde v Americe. Nicméně mi slíbil, že až se vrátí, že určitě minimálně na jedno zajdeme.

 

PS

Článek je věnován bývalému blogkolegovi panu Králi, kterému tímto přeji pevné zdraví, samozřejmě Edwardovi a v neposlední řadě také Vaškovi V, kterému tímto přeji příjemný pobyt v Irsku...

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)