Stojí za to jednat poctivě?

středa 18. leden 2012 22:42

Trošku jiný "diskuzní think tank" na trošku závažnější téma. Říká se, že "S poctivostí nejdál dojdeš", ale taky jsem slyšel názor "S poctivostí dojdeš tak leda na pracák a sociálku".

Nedávno mi nick "Milan" napsal v diskuzi pod článkem "Čest práci, soudruhu" cituji: "Co to má být, ta "poctivá práce". Desítky let slýchám různá klišé o "poctivé práci", ale co to je, to mi nikdo nedokázal vysvětlit. K práci se jistě hodí adjektiva dobrá, špatná, čistá, špinavá, rychlá, pomalá, placená, neplacená, dobrovolná, nucená atd. atd., ale adjektiva poctivá-nepoctivá se k ní určitě nehodí.Je to jen takové soudružské klišé...

Nemyslím si, že se jedná jenom o takové "soudružské klišé". Nepoctivosti je kolem nás spousta a není to jen problém Česka. Děje se tak po celém světě a tudíž si nemyslím, že u nás doma je to horší než jinde.  Studie, kterou provedla organizace Transparency International v roce 2010, ukázala, že míra korupce za poslední tři roky stoupla. Tím zdaleka nechci říct, že jsem spokojen s mírou korupce, která panuje v našich končinách.

Mnozí tvrdí, že poctivost v podnikání je přežitek z minulosti a pokud člověk chce dosáhnout úspěchu, že bez nepoctivosti to nejde. Problém je, že lidé jednají dost nepoctivě na to, aby se obohatili, ale stále ještě dost poctivě na to, aby si mohli nalhávat, že jsou čestní. Aby sami před sebou neztratili tvář, snaží se svou nepoctivost omlouvat, bagatelizovat nebo různě zdůvodňovat.

Vydělávat na živobytí je neoddělitelnou součástí života bez ohledu na to, jestli člověk pracuje v zaměstnaneckém poměru nebo jestli podniká.  Osobně se chci ve svém podnikání řídit těmito zásadami, které vycházejí z Bible:

 

  1. Pravdomluvnost        "Nelžete jedni druhým..." (Koloským 3,9)
  2. Spolehlivost               "Ať je tedy vaše slovo 'ano, ano - ne, ne' ...(Matouš 5,37)
  3. Důvěryhodnost          "Veď svůj spor se svým bližním, ale neodhaluj důvěrnosti jiného člověka" (Přísloví 25,9)
  4. Poctivost                     "Nepřijmeš úplatek..." (Exodus 23,8)
  5. Spravedlivost             "Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim..." (Matouš 7,12)
  6. Dodržování zákonů   "Dejte každému, co jste povinni: komu daň, tomu daň... " (Římanům 13,7)

 

Moc bych si přál, aby se těmito zásadami řídili i naši politici, ale ještě víc bych si přál, aby tak jednali lidé, se kterými se setkávám a budu setkávat  v nejbližších dnech, týdnech a měsících.

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)