Ne sexu ve škole

čtvrtek 5. srpen 2010 14:45

Opravdu chcete, aby se vaše děti a vnoučata učily na základní škole souložit bez zábran a výčitek s kýmkoli, kdykoli a jakkoli?

V minulém školním roce  za Fisherovy prozatimní vlády a  za peníze daňových poplatníků vypustila náměstkyně ministra školství Klára Laurenčíková a její Skupina sociálních programů v rámci vzdělávacího programu Výchova ke zdraví (jak absurdní!) do oběhu 4 návodové příručky, které zcela popírají Boží řád, manželství a rodinu.

Jde o příručky:

Doporučení k realizaci sexuální výchovy v ZŠ
Metodická příručka Sexuální výchova - vybraná témata
Homofobie v žákovských kolektivech
Kultura genderově vyváženého vyjádření

Protože tyto příručky nesou různé názvy, společnost na ně reaguje odděleně, ale v zásadě jde o úplné zpochybnění role muže a ženy, manželství a rodiny, jde o propagaci uvolněného sexu,pornografie, homosexuality a feminismu.

Pracovníci MŠMT by ale měli vědět, že vzdělávání a výchova jsou dva odlišné pedagogické procesy. Vzdělávání je výuka, tj. obeznamování školou povinných dětí a mládeže s vývojem věd a jejich výsledky. Např. matematika, fyzika, přírodní vědy, chemie, dějepis... přinášejí poznatky, vědomosti. Vzdělávání je v kompetenci školy, školství.

Výchova  je však pedagogický proces formování osobnosti dítěte, jeho citů, vůle, dovednosti, morálních postojů a projevů v chování doma, na ulici, v přírodě, na veřejnosti, ve škole, v divadle, na hřišti... Výchova dítěte podle Zákona o rodině je v kompetenci a odpovědnosti rodiny, rodičů – nikoli MŠMT ČR.

Autoři této sexuální výchovy si asi neuvědomují jaký dopad by taková výchova měla pro další generace. Už dnes je v očích mnoha lidí dobře fungující rodina jako něco nenormálního, ne-li směšného. Tato výchova by tento názor ještě zesílila.

Na odkazu http://www.nesexuveskole.cz/ naleznete více informací o "slabinách" celého projektu. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit na internetové petici níže uvedených stránek. Jde o naše děti a vnoučata. Jde o jejich budoucnost...

 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)