Ekonomie dobra a zla

úterý 30. březen 2010 18:18

Předpokládám, že biblický příběh o Josefovi znají i ateisté, ale bohužel poučení z něho plynoucí, si bere málokdo. Problémy s ženskými neměl jenom on, ale začalo to už Adamem. Nevyhnul se jim ani moudrý král Šalamoun a dokonce ani "muž podle Božího srdce" David či kolega Heřmánek. Co příběh, to námět na román, ale já dnes chci psát o krávách. Nikoli o té sousedovic ani o krávách posvátných, ale o těch obyčejných. O těch z toho snu.

Josef se sice svést nenechal, nicméně odmítnutá Potífarova manželka se postarala, aby Josef skončil v base, přestože nic zlého neučinil. Bohužel historie se opakuje a spousta nevinných bylo nespravedlivě odsouzeno a zločincům se často vede víc než dobře.

Když byl Josef ve vězení, zdál se mu sen,  ve kterém vystoupilo z Nilu sedm tučných a sedm hubených krav. Hubené krávy pozřely ty tučné a stejně tak sedm prázdných klasů pohltilo sedm klasů plných. Tato podobenství znamenala sedm tučných a úrodných let, po kterých přijde sedm let hubených a hladových. Farao dal na Josefovu radu postavit sýpky, do kterých uložil přebytky z období hojnosti, použil je v letech neúrody, a zachránil tak Egypt.

Právě čtu prvotinu ekonoma Tomáše Sedláčka "Ekonomie dobra a zla" a mohu ji vřele doporučit jak laikům tak i odborné veřejnosti. V neposlední řadě by si ji měli přečíst i naši politici, když sestavují svůj volební program. Kniha je nejenom čtivá ale velmi poučná. A hlavně jde proti proudu současného ekonomického a politického myšlení. To se mi na ní líbí nejvíc. Autor se tu v souvislosti se současnou ekonomickou krizí zmiňuje kromě jiného i o tom, že Česká republika si užila svých sedm tučných let, v nichž se ale nechovala jako egyptský správce Josef, jenž během sedmi tučných let šetřil na léta hubená...

Osobně si myslím, že léta hubená nás teď čekají bez ohledu na to, zda chceme či nechceme. S eurem i bez eura. Místo budoucího času je asi lepší použít čas přítomný. Ty časy už jsou tady a je třeba to vzít na vědomí, přestože nám politici budou slibovat v předvolebním čase modré z nebe. Nenechme se tedy svést nejenom pochybnými ženštinami ale ani pochybnou předvolební rétorikou. V obou případech to vede ke špatným koncům, jejichž důsledky se těžko napravují a někdy to nejde vůbec.

Pokud by vás zajímalo, koho tedy budu volit, rozhodl jsem se pro Konzervativní stranu

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)