Úmrtí drahého přítele aneb nevolte Paroubka s Topolánkem

pátek 22. leden 2010 13:01

a Kalouska taky ne. Nedávno jsem byl na pivu s jedním kamarádem, který před více než 30 lety patřil k těm, kteří aktivně bojovali proti tehdejšímu režimu. Když teď nadával na současnou politickou garnituru a poměry v našem současném "demokratickém" státě, uvědomil jsem si, že používá stejná slova a obraty jako tehdy.

Holt byli jsme mladí a naivní. Nechci tady teď tvrdit, že už naivní dávno nejsem, ale kamaráda mi bylo líto, protože rozumím jeho frustracím. Mám je už totiž všechny za sebou i když život přináší stále nová překvapení. Jeho současné názory, jak změnit svět kolem nás, jsou sice hezké, ale nereálné. Kromě jiného se na stará kolena vrhl i do politiky s tím, že to chce "změnu" a tu změnu prý zařídí strana OBČANÉCZ. Jenže mám takový dojem, že ta jejich strana dopadne podobně jako kdysi ta, za kterou jsem v roce 1992 kopal i já (jednalo se o euroskeptickou stranu "Volba pro budoucnost", která byla po neúspěšných parlamentních volbách zrušena). Proč? Protože je téměř nikdo nezná a čas se krátí.

Pokud by vás zajímalo, jaký ta "naše" strana měla program tak vězte, že kromě nevstupu do EU jsou programové body aktuální i dnes. Volba pro budoucnost, chtěla být alternativou pro voliče, ale zároveň přispět k tomu, aby se vláda věcí českých nejen navrátila, ale i zůstala v rukou českého lidu a byla prováděna spravedlivě a smysluplně. Volební program strany směřoval k tomu, co si vytkla za cíl:

Zajistit, aby všichni občané měli při referendu o vstupu do Evropské Unie k dispozici všechny informace o negativních dopadech tohoto kroku (dosud se o nich vůbec nemluví), podle svých možností zabránit vstupu ČR do Evropské Unie (ale zároveň respektovat výsledek referenda), posílit a upevnit spravedlnost a právo v naší společnosti, podpořit vzdělanost a celkovou výchovu nastupujících generací důrazem na rodinu a školu, udržet a zlepšit morální povědomí společnosti a úctu ke kulturnímu a duchovnímu dědictví předchozích generací, zastavit negativní dopady stárnutí naší populace, zrychlit tempo hospodářského růstu a snížit zadlužení naší země, chránit naše přírodní bohatství a zemědělství.

Nemyslím si, že to byl špatný program, ale neměli jsem tehdy dostatek finančních prostředků na reklamu a média euroskeptiky ignorovala... To všechno odnesl čas, ale problémy zůstávají a je to v mnohém horší než dřív...

George Orwell ve své reakci na stalinistický režim sepsal úžasný nadčasový  román s názvem "1984". V něm kromě jiného píše: „Po celou historickou dobu, možná už od konce mladší doby kamenné, byly na světě tři druhy lidí. Ti nahoře, ti uprostřed a ti dole".

Někdy se ale ti dole a uprostřed naštvali, udělali revoluci a zlikvidovali nenáviděné vládce. Okamžitě se v takto vzniklém vakuu ustanovila skupinka nových elit a jelo se dál stejným způsobem. Třeba se to i přejmenovalo, ale podstatné je, že pro ty uprostřed a pro ty dole život lepší nebyl. Obávám se, že ani ty letošní volby na tom nic moc nezmění...

Orvellova kniha pasovala nejenom na dobu diktátora Stalina, ale bohužel platí i dnes a to jak v té naší slavné EU tak i v USA a potažmo i jinde na světě. Systém manipulace občanů je už tak dokonalý, že si to mnohdy vůbec neuvědomujeme. V této souvislosti mi teď přišla na mysl slova z textu jedné písničky od skupiny Chinaski: „Bez velkých nadějí na změnu jsme jenom součástí systému... Myslím, že nám všem už z toho všeho jebe, myslím tím tebe a myslím tím i sebe, tak tleskáme, nikdo se nemračí, všichni jsme lovci a sběrači..."

Dovedu si představit, že mnozí namítnou: "A co tedy máme dělat? Jak z toho ven?" Abychom si rozuměli. I já toužím po tom, abychom u nás měli fungující právní stát se spravedlivými soudy, slušnou politickou kulturou, čisté životní prostředí, kvalitní veřejnoprávní média, míň korupce, efektivní stát s úředníky, kteří berou svou práci jako službu nám občanům a tak by se dalo pokračovat. Osobně si však myslím, že bez návratu k Bohu to nepůjde...

Na závěr si dovoluji připojit smuteční oznámení, na které jsem narazil při čtení posledního čísla Konzervativních listů:

Milí přátelé, s hlubokým smutkem v duši Vám oznamujeme úmrtí našeho drahého přítele, který se nazýval ZDRAVÝ ROZUM. Přežil mezi námi dlouhé roky a nikdo přesně neví, kolik měl let. Údaje v matrice byly dávno skartovány. Dnes už na něj jen vzpomínáme. Dával nám přece dobré životní rady, třeba: "Komu se nelení - tomu se zelení!", "Nečekejte vše jen od druhých!!", "Co nechceš, aby jiní dělali Tobě, nedělej Ty jim!" anebo "Za své chyby si neseme svou odpovědnost!" a mnoho dalších…

ZDRAVÝ ROZUM žil vždy jednoduše a respektoval osvědčená fakta jako: "Neutrácej víc, než kolik máš..." nebo výchovná pravidla jako například: "Za dítě rozhodují ti, kteří za něj zodpovídají - jeho rodiče!"

Bohužel ZDRAVÝ ROZUM začal postupně ztrácet půdu pod nohama. Rodiče začali osočovat učitele, kteří se pokoušeli učit jejich děti dobrým mravům, slušnosti a ohleduplnosti. Stav zdravého rozumu se však stále horšil. Dozvěděl se, že vyhodili kantora, když si dovolil napomenout hrubě se vyjadřujícího studentíka. Způsobil tím prý "omezování vyvíjející se osobnosti" a "sebevyjádření" dítěte. Dále se jeho stav zhoršoval, když školy potřebovaly souhlas rodičů k tomu, aby mohlo být ošetřeno byť jen odřené koleno jejich dítěte, ale nesměly si dovolit jakkoli hodnotit jeho chování...

Nakonec náš ZDRAVÝ ROZUM ztratil chuť do života, když zjistil, že o zloděje, mafiány a kriminálníky je postaráno lépe, než o jejich oběti! Další rány pak ZDRAVÝ ROZUM utrpěl, když "nezávislí soudci" a "spravedliví úředníci" rozhodli, že je velmi trestuhodné bránit se ve vlastním době zloději či násilníkovi, protože útočící kriminálník se může cítit ohrožen!

Brzký skon ZDRAVÉHO ROZUMU  se proto dal očekávat...

Nejdříve zemřeli jeho rodiče Pravda a Důvěra. Pak zemřela jeho manželka Diskrétnost. Někam se ztratila dcera Zodpovědnost a syn Slušnost. Zato zůstali tři následovníci:
"Znám svá práva!!"
"To je chyba někoho jiného!"
"Jsem obětí společnosti!"

Na jeho pohřbu nebyly davy. Zdá se totiž, že neexistuje mnoho těch, kteří jej vůbec znali. Vlastně si málokdo všiml jeho odchodu. Ale pokud máte tušení, co to byl ZDRAVÝ ROZUM, pokud si na něj ješte vzpomínáte a chcete oživit jeho vzpomínku, upozorněte své přátele na úmrtí ZDRAVÉHO ROZUMU!

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)