Dvanáctiletý poltergeist aneb duchařinu nelze vědecky vysvětlit

čtvrtek 31. prosinec 2009 08:01

Média v roce 2009 žila především krizí, a tak vítaným zpestřením byl kromě jiného i strašidelný dům ve Strašicích. Včera jsme se dozvěděli, že strašický poltergeist je starý pouze 12 let a tudíž nestačil na všechno. Co je ale za tím nevysvětlitelným zbytkem?

Jsem přesvědčen, že duchaření nelze vědecky vysvětlit. Mnozí lidé zavrhují všechny okultní jevy jako podvod, dryáčnictví nebo šejdířství. Od dob osvícenství určuje racionalismus životní názor a životní styl nesčetných západních zemí včetně zemí střední Evropy. Co nezapadá do vlastních představ, na to se nebere zřetel. Věda nemá ráda jevy, jež neodpovídají jejím normám a metodám. Na druhé straně existuje takřka bezmezná lehkověrnost. Mnozí věří každé historce a jakýkoli kromobyčejný jev pokládají za pravdivý a pravý. Svět chce být klamán a to věděli už staří Římané. Proto už od pradávna působili všichni možní podvodníci a šejdíři na poli okultismu. To však ještě neznamená, že paranormální schopnosti a jevy neexistují. Okultismus je v poslední době velmi populární a jeho součástí je i satanismus, který dokonce propaguje jeden náš blogkolega, který však není "pravým" satanistou. S narůstajícím zájmem o magii a čarodějnictví ožil přibližně od roku 1967 také zájem o satanismus. Všemožní lidé se zasvěcují Satanovi a smlouvu s ním podepisují vlastní krví. Vidí v Satanovi nebo Luciferovi oprávněného Pána této země a Krista považují za vzbouřence proti němu. Mnozí se dají zlákat nabídkou volného sexu a drog. Známým se stal Satanův chrám v San Francisku, který založil Antonín La Vey. Má sesterské kostely i v jiných zemích. La Vey sepsal Satanovu bibli, která se velmi prodávala. Rozpracovává v ní motto: "Dělej, co se ti líbí" černého mága Crowleyho, jemuž samotnému démoni diktovali Antibibli. La Vey převrací všechny hodnoty naruby. Co je v křesťanství dobré, je v satanismu špatné a naopak. V čených mších, jež se konají už asi 500 let, se vysmívají křesťanské Večeři Páně. Praví satanisté však považují La Veyův chrám za dětskou hračku. Praví satanisté se nezdráhají znesvěcovat kostely, zneuctívat hroby, ba neštítí se ani lidských obětí a vražd těch, kdo od nich odpadli. Na rozdíl od shromáždění čarodějnic pořádají se sjezdy satanistů v jejich chrámech. Jedním z rituálů je - v protikladu přímluv v křesťanských církvích - proklínat členy rodiny a jiné lidí. Stejně jako černí mágové znají satanisté ceremonie, při nichž jsou vzýváni a vysíláni démoni, aby lidem škodili. Tímto tématem se dnes zabývat nebudu, protože jsem chtěl napsat pouze krátkou úvahu o strašení ve Strašicích. Nechci vás v závěru roku strašit, ale zahrávat si s okultními praktikami je velmi nebezpečné a je tudíž radno se jich vyvarovat. Ale o tom třeba někdy jindy. Přeji vám Veselého Silvestra a šťastný Nový rok 2010. Kéž by v něm bylo méně podvodníků a lhářů. Nejenom těch v politice a v ekonomice.

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)