Zakázat nebo nezakázat aneb svoboda slova včera, dnes a zítra

středa 2. prosinec 2009 18:32

Tak nevím. Buď je špatný zákon nebo se pan senátor mýlí. Jsem rád, že máme svobodu slova, ale jsou tací, kteří by ji z fleku zrušili. Že se však k nim zařadí i známý komunistobijec Jaromír Štětina, to by mne ve snu nenapadlo. 30.11.2009 obvinil v Hospodářských novinách šéfredaktor serveru Eurabia pan Edvard Steinsky předsedu českého Senátu ze zbabělosti. Zareagoval tak totiž na senátní rozhodnutí nepřipustit přednášku holandského poslance Geerta Wilderse na senátní půdě.

Senátor Štětina na to v dnešních HN reagoval. Cituji:

"Senát neodmítl Wilderse proto, že by se bál. Odmítl ho, protože patří mezi první povinností zákonodárců, aby ctili zákony. Velký katolický exeget Hans Küng kdysi řekl, že na světě nebude mír bez konfesního smíru. Wilders cílevědomě konfesní smír popírá s jasným politickým kalkulem získat voliče. Rozpoutává vlny zloby a záště vůči velkému abrahámovskému náboženství. V České republice je to považováno za porušení zákona. Chce li pan Steinsky, aby mohl Wilders v Česku svobodně vyjadřovat své názory, nechť volá po zrušení zákona, nikoliv po jeho nedodržování. Dodržování zákonů je stejně důležitý pilíř jako svoboda slova. Šíření zášti je příčinou nenávisti a ta zákonitě vede k násilí. Nacistická antisemitská kampaň vedla ke Křišťálové noci a koncentrákům, konfesní nenávist srbských bosenských medií vedla k vyvraždění osmi tisíc srebrenických mužů, ruská několikaletá antičečenská kampaň skončila válkou, v níž ruská armáda zabila osmdesát tisíc civilistů, několikaletá mediální národnostní nenávist ke Gruzínům vedla k válce v Abcházii a Jižní Osetii. Wilders je nebezpečný."

Pan Štětina nedávno vyzval premiéra Fischera, aby jeho vláda projednala návrh Senátu, podle něhož by měla být KSČM postavena před soud. Nic proti tomu, ale zakazovat to či ono, může být kontraproduktivní nehledě k tomu, že pokud se to neudělalo před 20 lety, dnes už je pozdě bycha honit. A co se týče toho Wilderse, jsem toho názoru, že si pan senátor plete dojmy s pojmy. Wilders nic špatného neudělal a rozhodně si nemyslím, že je nebezpečný. Jan Hus byl svého času  svými názory taky nepohodlný a proto ho raději upálili. Proč? Protože byl nebezpečný...

Nevěřil jsem svým očím, když jsem se dočetl, že OSN prý prověří zákaz výstavby minaretů, o němž Švýcaři rozhodli v neděli v referendu. Odborníci by měli prozkoumat, zda je slučitelný s mezinárodním právem....

O zákazu minaretů a strachu z islámu napsal zajímavý článek publicista Dan Drápal.  Vzhledem k tomu, že pochybuji, že ho nějaké noviny otisknou, dovoluji si vám ho tímto předložit a věřím, že alespoň někomu se bude líbit:

Švýcarský zákaz stavby dalších minaretů prý vyvolal v řadě politiků i komentátorů „zděšení“, „údiv“ nebo „překvapení“. Jak to, že tak tolerantní Švýcarsko, které před několika lety v referendu nezproblematizovalo přijímání dalších imigrantů, hlasovalo proti minaretům? Jak výsledky referenda interpretovat?
Článek Zdeňka Müllera v Lidových novinách z úterý 1. prosince je nadepsán „Křížové tažení proti minaretům“. Je ale hlasování pro zákaz stavby dalších minaretů opravdu „křížovým tažením“? Chystají se Švýcaři skutečně vzít do rukou „kladiva a motyky“ a barbarsky ničit islámskou kulturu, jak Zdeněk Müller straší v závěru svého článku? Jak postoj Švýcarů interpretovat?
Nepovažuji se za proroka, ale mně zákaz minaretů nepřekvapil. Ne že bych si byl předem jist jeho výsledkem, ale považoval jsem za možné, že Švýcaři se rozhodnou tak, jak se rozhodli. A domnívám se, že kdyby přímá demokracie švýcarského typu existovala i v dalších evropských zemích, pak v mnoha z nich by podobné referendum dopadlo stejně.
Zdeněk Müller má nepochybně pravdu v tom, že zákaz minaretů neřeší to, oč vlastně jde: odmítnutí militantního islámského fundamentalismu. Nemá ovšem pravdu v tom, že by těm, kdo hlasovali proti minaretům, šlo o „zabezpečení vizuální a kultovní nadvlády křesťanství nad islámem“. A rovněž nemá pravdu v tom, když tvrdí, že „Britové jsou lhostejní k obojímu (tj. k zahalování a minaretům) a nevadí jim ani velké mešity s vysokými minarety, ani od hlavy k patě zahalené ženy.“ Něco takového by mohl s jistotou tvrdit, kdyby podobné referendum bylo uspořádáno i v Británii. Možná by se Zdeněk Müller divil a stejně by se zřejmě divili všichni, kdo byli „šokováni“ výsledkem švýcarského referenda.
Je běžné označovat ty, kdo v referendu hlasovali proti, za „xenofobní“. Já si nejsem jist, jak bych v referendu hlasoval, kdyby se konalo u nás. Sám jsem byl pastorem křesťanského sboru v dobách komunismu. Neměli jsme možnosti publikovat, neustále jsme byli odposloucháváni, chodili jsme na výslechy… Nicméně sbor utěšeně rostl a jeho růst se zastavil až v druhé polovině devadesátých let. Různá vnější omezení nám kupodivu spíše prospívala a z hlediska StB byla naprosto kontraproduktivní. Proto usuzuji, že vnější omezování islámu nemusí zdaleka dosáhnout kýženého výsledku.
Přitom se přiznám, že mám z islámu strach. Označte mě za xenofobního, ale nemohu si pomoci. A ten strach se ještě zvýšil, když jsem na Radiožurnálu 30. listopadu večer slyšel debatu mezi ředitelem Islámského centra panem Vladimíra Sáňkou a předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou. Já české muslimy nepodezírám, že by chtěli podporovat islámské sebevražedné atentátníky. Pan Sáňka je zřejmě „umírněný“ muslim. Jenže lhal, jako když tiskne. Tvrdil, že v islámských zemích lze budovat kostely, že v nich normálně zvoní zvony apod. Ano, v některých islámských zemích lze budovat kostely. Nicméně v některých (ve většině) jsou křesťané tvrdě pronásledováni. Zejména v Pákistánu nemine rok bez nějakého krutého protikřesťanského pogromu. Křesťanští pastoři jsou terči brutálních útoků v řadě dalších zemí zejména v Iráku a Íránu. Navenek je vše „v pořádku“. Policie „vyšetřuje“, ale pachatele nikdy nevypátrá. Tvářit se, že situace je nějak symetrická, je prostě pokrytectví. A švýcarský (nebo český) „člověk z ulice“ o tom nebude psát článek jako já, ale má hluboký a oprávněný pocit, že tady něco nesedí.
Když potom na námitku Cyrila Svobody, že v Saudské Arábii není jediný křesťanský kostel, pan Sáňka odpoví, že obrovská Saudská Arábie je přece něco jako Vatikán (který má rozlohu menší než 1 kilometr čtvereční), dostávám opravdu strach. Jestli má „umírněný“ muslim takovouto úctu k pravdě, co pak ti „radikálnější“?
Přední západní politici na tyto dle mého názoru naprosto přirozené obavy nedokáží srozumitelně a věrohodně odpovědět. Pokud ovšem byli švýcarským referendem „šokováni“, pak si člověk klade otázku, kde vlastně žijí? Tento „šok“ je jen dokladem jejich nekompetentnosti, který musí obyčejné lidi jen ještě více zneklidnit. Já netvrdím, zda zákaz minaretů je to správné rozhodnutí. Lidé si ale kladou otázku: Co můžeme dělat, abychom se nestali cizinci ve vlastní zemi? Říci „ne“ v referendu možná není to nejlepší, ale politici lidem nesdělili dostatečně jasně, co tedy mohou dělat jiného. Pokud je budou jen obviňovat z xenofobie, rozhodnou se lidé možná časem pro jiné politiky. Gert Wilders je sice neustále v ohrožení života, ale zřejmě populárnější než kdy dříve.

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)