Back in the U.S.S.R aneb když ptáčka lapají

úterý 22. září 2009 17:15

"Back in the USSR" je název jedné písničky legendární skupiny Beatles a mne při jejím poslechu napadlo, jestli už taky není na čase psát USSA. Bylo to včera při čtení příspěvku jednoho kolegy blogera, který tu napsal něco v tom smyslu, že Spojené státy americké vždy byly, jsou a budou zárukou svobody a demokracie. Osobně si myslím, že je to jen jeho zbožné přání, protože se ukazuje, že ani Obama neumí zázraky. Jeho slavné "Yes, we can" mi připomíná neblahé časy sovětského impéria, když se Chruščov rozhodl dohnat a předehnat Ameriku... USA už ale dávno nejsou co kdysi a návrat naší země pod ruskou kuratelu mne vůbec netěší. Pravý opak je totiž pravdou.

Říká se, že nejhorší je srážka s blbcem, ale to by člověk nesměl na ulici. V souvislosti se světovou hospodářskou krizí mne v této souvislosti zaujal názor jistého investičního bankéře pana Ondřeje Jonáše, který dvacet let vymýšlel na Wall Streetu finanční produkty. Na otázku, zda-li se díky krizi lidé změnili, odpověděl: "Ale ne, lidé jsou stejně blbí, jako byli vždycky".

Má či nemá pravdu? Znám hodně chytrých lidí, méně pak moudrých a blbcům se snažím vyhýbat. Ne vždy se mi to však podaří. Když tak sleduji dnešní masmédia, často si vzpomenu na Werichovo "Oni si snad myslej, že co čtenář to blbec". Mám takový pocit, že novináři už dávno nejsou hlídacím psem demokracie, ale poslušnými pejsky, kteří pro kus žvance udělají resp. napíší cokoli, co se bude jejich páníčkovi líbit.

Televizi sice moc nesleduji a reklamy už skoro vůbec ne. Nesnáším totiž manipulaci. A té je v těch komerčních reklamách víc než je zdrávo. O těch politických nemluvě. Stačí si pustit na chvíli reklamní blok kteréhokoli televizního kanálu a soudnému člověku je za chvíli jasné, že reklama je od slova KLAMATI. To samozřejmě vědí politici na celém světě a ti naši nejsou výjimkou. Kéž bychom byli moudřejší a mysleli někdy i hlavou. "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají..."

Na závěr si i já dovolím malou reklamu, která ovšem neklame. Pokud toužíte po kvalitních textech, které se zabývají naší společností a politikou, doporučuji Konzervativní listy, jejichž první číslo vyšlo v tomto měsíci.

Časopis jde proti proudu a v této souvislosti dávám prostor slovům jeho šéfredaktora: Nežijeme již v atmosféře plytkého pokrokářství devatenáctého a prvních tří čtvrtin dvacátého století, nicméně stále jsme svědky, jak jsou odbourávány určité tradiční hodnoty (rodina, vlastenectví, mužství a ženství, výchova dětí ke kázni a úctě ke starším) a toto bourání je jaksi implicitně považováno za něco „pokrokového“, tedy lepšího než to, co bylo dříve. Chceme vysvětlovat, proč mají některé tradiční hodnoty smysl a proč bez nich společnost vlastně nemůže trvale obstát.

 

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Jiří Beránek

Nač momentálně myslím a co mne v poslední době zaujalo ...

Dlouholetý zaměstnanec České národní banky. Nyní OSVČ

REPUTACE AUTORA:
8,99 (VIP)